Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

јавне набавке

Позив за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика 1. - 8. разреда и наставе у природи ученика 1. - 4. разреда 27.09.2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ

Прва измена конкурсне документације за ЈНМВ

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на Захтев за додатним информација или појашњењима за поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 5/2019 услуга – извођење наставе у природи и екскурзије за школску 2019/2020. годину у 10 партија, који је наручиоцу упућено путем E-maila дана 2.10.2019. године

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности - услуга ЈНМВ бр.5/2019 извођење наставе у природи и екскурзија за школску 2019/2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности - услуга ЈНМВ бр.5/2019 извођење наставе у природи и екскурзија за школску 2019/2020. годину

Јавна набавка за извођење радова на текућем одржавању топловода за подстаницу у кругу ОШ "Десанка Максимовић" -замена предизолованих цеви 02.09.2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ за извођење радова на текућем одржавању топловода за подстаницу у кругу ОШ "Десанка Максимовић" -замена предизолованих цеви

Одлука о додели уговора - 16.09.2019.

Правилник о ближем уређењу поступка набавки 26.11.2015.

Овде можете преузети правилник