Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

јавне набавке

Јавна набавка добара – достављање припремљених оброка за исхрану ученика - ручак (1. и 2. разред) у продуженом боравку Основне Школе ''Десанка Максимовић'' Горњи Милановац за школску 2021/2022. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ

Обавештење о закљученом уговору - 2.09.2021.