Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

ликовна култура

Сликање по фотографији портрета Десанке Максимовић у холу ОШ “Десанка Максимовић”

На предлог Зорана Маринковића, професора цртања, сликања и вајања у ОШ “Десанка Максимовић”, а после набавке неопходног материјала, деца са овог изборног предмета 16. фебруара 2015. сликају портрет Десанке Максимовић у холу школе.

Рад на овом пројекту одиграо се у неколико фаза:

1) Набавка потребног сликарског материјала (акрилне боје, четкице, сликарска подлога, завршни лак) и лесонита, на коме ће се сликати (октобар 2013.)

2) Припрема лесонита за сликање (скидање лака са његове глатке стране, а потом наношење сликарске подлоге на њу) (14. фебруар 2014.)

3) Преношење помоћу “епископа” (графичког пројектора) контура изабране фотографије на лесонит (7 март 2014.)

4) Осликавање (16. фебруар 2015.)

У раду су учествовали ученици који су похађали наставу из предмета цртање, сликање и вајање ОШ “Десанка Максимовић”. То су ученици шестог разреда Ива Благојевић, Анђела Јонтуловић, Боривоје Катанић, Тијана Јовичић, Немања Стојковић, Ана Михајловић, Андреја Ђоковић, Александра Богдановић, као и ученица петог разреда Исидора Милић. Уз ученике су били и Зоран Маринковић (професор цртања, сликања и вајања), Радмило Прокић (директор школе), Божидар Костић (домар школе) и столар Радисав Маринковић.

повратак