Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

математика

Питагорина теорема

У геометрији је посебно значајна теорема која носи име Питагоре, а односи се на правоугли троугао или тачније на површине квадрата конструисаних над катетама и хипотенузом. Данас је још увек отворено питање да да ли је баш Питагора пронашао ову теорему, јер је познато да су још стари Египћани знали да је троугао са страницама 3, 4 и 5 јединица правоугли троугао. Познати су многи докази ове теореме а на овој страни можете видети занимљиво представљање ове теореме.

Неки задаци са предходних такмичења:

повратак