Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

предметни наставници

Предметни наставници у школској 2016/2017. години

Биологија

Мијаиловић Дарко
Савић Љубица

Веронаука

Гавриловић Никола
Вранић Душан

Географија

Васовић Ђорђе
Ивановић Срђан

Грађанско васпитање

Нешковић Данијела

Енглески језик

Богојевић Нада
Милинковић Ивана
Милисављевић Биљана
Нешковић Данијела
Николић Сузана
Стојковић Ивана

Информатика и рачунарство

Божовић Катарина
Вранић Дарко
Милованчевић Жељко
Средојевић Владимир

Историја

Ацовић Весна
Јањић Александар

Ликовна култура

Бакић Драгана
Димитријевић Антоније
Лазаревић Душан
Трнавац Јасмина

Математика

Милованчевић Жељко
Николић Марина
Павловић Милица
Петровић Марина

Музичка култура

Јовановић Ненад
Недић Ивана

Српски језик

Арсенијевић Никола
Миленковић Мирјана
Савић Горан
Стевановић Виолета

Техничко образовање

Божовић Катарина
Вранић Дарко
Милованчевић Жељко
Средојевић Владимир
Средојевић Зора

Физика

Божовић Катарина
Васовић Ђорђевић Ана
Средојевић Владимир

Физичко васпитање

Николић Александар
Прокић Радмило
Радуловић Љубица

Француски језик

Милинковић Весна
Весковић Ивана до повратка Петровић Сање са боловања

Хемија

Брадић Миланко
Марковић Оливера