Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

еко ћоше

Сарадња са фондацијом за рециклажу лименки за пиће „РИКЕЈН“ из Београда

Сарадњу са предузећем „Рикејн“ из Београда школа је остварила после обиласка београдског Фестивала науке у децембру 2012. године. Главни циљеви Школског развојног плана односе се на подстицање развоја личности, критичког мишљења и стварање отворене школе са активном улогом ученика у друштвеној средини. Један од задатака школе је активније укључивање школе у акције прикупљања секундарних сировина на локалном нивоу и иницирање нових акција. Циљ сарадње са рециклерима је повећања свести о значају селекције отпада и заштити животне средине. У том смислу у сарадњи са фондацијом „Рикејн“ планирана је едукација наставника и ученика о рециклажи лименки и акција прикупљања лименки за пиће.

Школске 2012/2013. године:

- 20. 12. 2012. године остварен је телефонски контакт са овом установом и урађени су пријавни обрасци за матичну школу и сва издвојена одељења. Пријавни обрасци били су неопходни због обезбеђивања материјала за рад са ученицима и кутија и џакова за одлагање лименки. Овом приликом постигнут је договор о одржавању бесплатних предавања о рециклажи лименки за наставнике и ученике школе.

- 22. 01. 2013. године школа је добила пакет са материјалом за почетак акције (кутије, џакови, ДВД, приручник за рад са млађим и старијим ученицима, налепнице, флајери). Обезбеђен је материјал за матичну школу и сва издвојена одељења.

- 31. 01. 2013. године заказана су три предавања о рециклажи лименки за ученике и наставнике школе.

- У уторак 05. 02. 2013. године представници „Рикејн-а“ одржали су предавање о рециклажи лименки у издвојеном одељењу школе у Враћевшници (за ученике из издвојених одељења Горња Врбава, Доња Врбава, Горња Црнућа и Враћевшница од 1. до 8. разреда) и два предавања у матичној школи - за ученике млађих и старијих разреда. Предавању су присуствовали и ученици из Сврачковаца и Мајдана.

- 11. 02. 2013. године урађен је чланак за „Таковске новине“ под називом „Од Фестивала науке до рециклаже лименки“. Чланак је изашао у поменутом листу 14. 02. 2013. године.

- 11. 02. 2013. године о могућностима сарадње са „Рикејн-ом“ у циљу ширења свести о потреби заштите животне средине и потребе за рециклажом обавештене су све основне и средње школе у општини, Волонтерски центар и Туристичка организација Горњег Милановца. Предузеће је нудило нашој школи постављање пресе за лименке, али пошто је услов био да локација буде прометна и заштићена, са овом понудом упознате су ТО ГМ, Волонтерски центар и Гимназија „Таковски устанак“ у Г. Милановцу.

- До краја фебруара у матичној школи и у издвојеном одељењу у Враћевшници организована је акција прикупљања лименки.

- 17. 05. 2013. године послата је пријава „Рикејн-у“ за преузимање прикупљених лименки. Ово предузеће организује преузимање прикупљених лименки два пута годишње: у децембру и јуну месецу.

- 07. 06. 2013. године са представником фондације „Рикејн“ извршено је мерење и примопредаја прикупљених лименки у матичној школи. Прикупљено је 37 килограма лименки.

- 25. 06. 2013. године школа је добила 2775 динара за прикупљене лименке.

- 27. 06. 2013. године о резултатима сарадње са предузећем „Рикејн“ упознат је Педагошки колегијум, Стручни актив за развојно планирање и Наставничко веће школе. Овом приликом дате су и сугестије за проширивање сарадње школе са рециклажним центрима у околини и интензивирање акција друштвено-корисног рада.

Школске 2013/2014. године:

- 16. 12. 2013. године организована су предавања о рециклажи лименки и утицају на животну средину за 3. и 4. разред матичне школе и ученике издвојеног одељења школе у Враћевшници.

- 27. 12. 2013. године у матичној школи је организована новогодишња журка за ученике од средстава обезбеђених акцијом прикупљања лименки (плаћен ди-џеј).

- Од 20. до 24. 01. 2014. године организована је акција прикупљања лименки.

НАСТАВЉАМО СА АКЦИЈАМА У ЈУНУ 2014. ГОДИНЕ, КАДА СЕ НАДАМО ДА ЋЕМО БИТИ ЈОШ КОРИСНИЈИ.

повратак