Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

такмичења

Резултати школских такмичења у школској 2017/2018. години

Биологија

окружно такмичење
општинско такмичење
Национална еколошка олимпијада
Еко - квиз

Географија

Историја

Математика

општинско такмичење

Српски језик

Техничко и информатичко образовање

Хемија

Резултати школских такмичења у школској 2016/2017. години

Биологија

окружно такмичење
општинско такмичење

Географија

окружно такмичење
општинско такмичење

Историја

општинско такмичење

Математика

окружно такмичење
општинско такмичење
Мислиша

Српски језик

Такмичење у српском језику и језичкој култури- окружно
Такмичење у српском језику и језичкој култури- општинско
Такмичење у лепом говору- општинско
Такмичење у рецитовању: „Песниче народа мог“- општинско

Техничко и информатичко образовање

републичко такмичење
окружно такмичење
општинско такмичење

Хемија

окружно такмичење
општинско такмичење

Резултати школских такмичења у школској 2015/2016. години

Биологија

окружно такмичење
општинско такмичење
Национална еколошка олимпијада - окружно

Географија

општинско такмичење

Математика

окружно такмичење
општинско такмичење
Мислиша

Српски језик

Књижевна олимпијада - окружно
Књижевна олимпијада - општинско
Такмичење у лепом говору- окружно
Такмичење у лепом говору- општинско
Такмичење у рецитовању: „Песниче народа мог“- окружно
Такмичење у рецитовању: „Песниче народа мог“- општинско

Техничко и информатичко образовање

окружно такмичење
општинско такмичење

Физика

општинско такмичење

Француски језик

општинско такмичење

Резултати школских такмичења у школској 2014/2015. години

Биологија

окружно такмичење
општинско такмичење

Географија

окружно такмичење
општинско такмичење
општинско такмичење "Колико познајеш свој крај"

Енглески језик

општинско такмичење

Историја

окружно такмичење
општинско такмичење

Математика

окружно такмичење
општинско такмичење
Мислиша

Српски језик

окружно такмичење
општинско такмичење
Књижевна олимпијада - окружно
Књижевна олимпијада - општинско
Такмичење у лепом говору- окружно
Такмичење у лепом говору- општинско
Такмичење у рецитовању: „Песниче народа мог“- општинско

Техничко и информатичко образовање

окружно такмичење
општинско такмичење
Шта знаш о саобраћају - општинско

Француски језик

окружно такмичење
општинско такмичење

Хемија

општинско такмичење

Резултати школских такмичења у школској 2013/2014. години

Биологија

окружно такмичење
општинско такмичење

Географија

окружно такмичење
општинско такмичење

Историја

окружно такмичење
општинско такмичење

Математика

окружно такмичење
општинско такмичење
Мислиша

Српски језик

окружно такмичење
општинско такмичење
Књижевна олимпијада - републичко
Књижевна олимпијада - окружно
Књижевна олимпијада - општинско
Такмичење у лепом говору- окружно
Такмичење у рецитовању- окружно
Такмичење у рецитовању- општинско

Техничко и информатичко образовање

окружно такмичење
општинско такмичење
Шта знаш о саобраћају - општинско

Хемија

окружно такмичење
општинско такмичење

Резултати школских такмичења у школској 2012/2013. години

Биологија

општинско такмичење

Енглески језик

општинско такмичење

Историја

општинско такмичење

Математика

окружно такмичење
општинско такмичење
Мислиша

Српски језик

окружно такмичење
општинско такмичење
Књижевна олимпијада - окружно
Књижевна олимпијада - општинско
Такмичење у лепом говору- окружно
Такмичење у рецитовању- општинско

Техничко и информатичко образовање

окружно такмичење
општинско такмичење
Шта знаш о саобраћају - општинско

Резултати школских такмичења у школској 2011/2012. години

Биологија

општинско такмичење

Географија

општинско такмичење

Енглески језик

окружно такмичење
општинско такмичење

Историја

општинско такмичење

Математика

окружно такмичење
општинско такмичење
Мислиша

Српски језик

окружно такмичење
општинско такмичење

Техничко и информатичко образовање

републичко такмичење
окружно такмичење
општинско такмичење
Шта знаш о саобраћају

Физика

општинско такмичење