Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

пепси

Обавештење за родитеље будућих првака

Обавештавамо Вас да редован упис у први разред за школску 2019/2020. годину почиње 1. априла 2019. године и траје до 31. маја 2019. године.

Пријављивање будућих ученика који територијално не припадају нашој школи врши се, уз молбу за упис. Молба коју родитељ лично предаје секретаријату школе, треба да садржи разлог због кога желите да упишете дете у нашу школу, основне податке о детету, име и презиме, адресу и контакт телефон родитеља.

Ове године у први разред се уписују сва деца рођена од 01.03.2012. до краја фебруара 2013. године. Родитељи су у обавези да своје дете упишу у први разред и омогуће му услове за основно школовање.

Пријава се врши код секретара школе, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова, или у педагошко-психолошкој служби од 14:00 до 18:00 часова. Родитељи ће приликом пријављивања детета за упис, заказати и тестирање код школског психолога. Приликом пријављивања за тестирање, предају се следећа документа:

- извод из Матичне књиге рођених (овај документ може школа да добави електронским путем на захтев родитеља) ;

- копија пријаве места боравкa (овај документ може школа да добави електронским путем на захтев родитеља);

- потврда од лекара из Дома здрављa (извештај и налаз лекара о извршеним специјалистичким прегледима);

- потврда о завршеном предшколском програму која може бити предата и накнадно, када дете заврши предшколски програм.

Дете је уписано у први разред када родитељи предају тражена документа секретару школе. За прибављање потврде лекара која се предаје у школи, родитељ треба своје дете да одведе у Дечији диспанзер Дома здравља ради обављања свих потребних специјалистичких прегледа за упис у први разред.

Специфичности наше школе:

- Мотивисан наставни кадар који се стално стручно усавршава;

- Кабинетска настава која омогућава добру пролазност осмака у жељене школе и задржавање успеха у средњој школи. Трудимо се да настава буде методски разноврсна и што активнија. Организујемо тематске, интердисциплинарне часове;

- Континуирана усмереност на осавремењивање материјалних и техничких ресурса ( опремање учионица новим намештајем, 4 „паметне табле“, разноврсна наставна средства);

- Све интензивнија примена модерне технологије у настави;

- Неговање инклузивне културе и праксе

- Продужени боравак (од следеће године и за први и за други разред) са разноврсним креативним и еколошким радионицама;

- Целодневна настава;

- Усмереност на међупредметне програме Предузетништво, Образовни туризам и учење за одрживи развој (радионице биодиверзитета, локалног говора и гастрономије, оријентиринга, трибине за мештане о сеоском и образовном туризму, предузетништву и лековитом биљу, итд);

- Висок ниво безбедности ученика, уз редовне осмишљене превентивне активности;

- Добра сарадња са родитељима која подразумева све интензивније укључивање заинтересованих родитеља у рад школе;

- Разноврсне ваннаставне активности и обухваћеност деце различитим секцијама и културним активностима;

- Енглески језик од првог разреда;

- Француски и немачки језик од петог разреда;

За све додатне информације можете се јавити на телефон 032/727-010 сваког радног дана од 07.30 до 18:00 часова.

повратак